benkov
החלפת מפרק ברך

התנועה היא חיים. טיפול מלא במפרק הברך מחזיר את הגוף לתנועה, ללא כאבים וללא כל מגבלה.

החלפת מפרק ירך

מחוסר תנועה וכאב – לחופש תנועה מלא ושמחת חיים. מידע על מחלות במפרק הירך ואפשרויות הטיפול.

חוות דעת שנייה

קבלו ייעוץ נוסף שעשוי להציל את תנועתכם ולהחזיר את בריאותכם. מאות הגיעו ובירכו על כך!

סיפורי מטופלים

ממוגבלות לתנועה מלאה – קראו את סיפורי ההצלחה של מטופלינו וצפו בסרטונים המתעדים את תהליך ההחלמה המלא.

מטופלים ממליצים

תמי, 64, ניתוח החלפת מפרק ברך:
מירי, 72, ניתוח החלפת מפרק ברך
שוורץ, ניתוח החלפת מפרק ירך
עמג'ד, ניתוח החלפת מפרק ירך
לאה, 55, החלפת מפרקים בשתי הברכיים
אנה, 70, החלפת מפרקים בברכיים

.